تازه های کتابخانه

قصه های سروته چند قصه برای کودکان

 • نویسنده: محمدرضا شمس
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: تصویر‌گر: کاظمی
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

خدای خوب و مهربان

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر زهرا خمسه
 • ناشر: نشر جمال، کتاب های سلام
 • سال نشر: ۱۳۹۷
 • مترجم: تصویر‌گر: خمسه
 • موضوع: ; خداشناسی

لطفا این کتاب را باز کن!

 • نویسنده: نویسنده جسی کلاوسمادر؛تصویرگر سوزی لی, مترجم میترا جهرمی, ویراستار سارا مطلوب
 • ناشر: نشر پرتقال
 • سال نشر: 1396‬
 • مترجم: تصویر‌گر: لی, مترجم: جهرمی, ویراستار: مطلوب
 • موضوع: ; خواندن -- علاقه

سر کوهی رسیدم

 • نویسنده: تصویرگر ایمن وطنی.؛تصویرگر ایمن وطنی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1382
 • موضوع: ; شعر کودکان

آقای هزار پا و کفاش

 • نویسنده: نویسنده سامگیس زندی؛تصویرگر امیر خجسته
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: تصویر‌گر: خجسته
 • موضوع: ; حیوان ها -- داستان -- عادات و رفتار

قدم یازدهم

 • نویسنده: نویسنده سوسن طاقدیس؛تصویرگر علیرضا گلدوزیان
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: ‏‫1392‬
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

شرشر بارون

 • نویسنده: شاعر مریم هاشم پور؛تصویرگر بهاره خوش نیتی
 • ناشر: نشر جمال، کتابهای سلام
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: خوش نیتی
 • موضوع: ; Children's poetry

ببر و بدوز

 • نویسنده: افسانه شعبان‌نژاد؛تصویرگر مریم یکتافر
 • ناشر: لوپه تو
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: یکتافر
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

یک عالمه پنجره

 • نویسنده: نویسنده افسانه شعبان‌نژاد؛تصویرگر بهار علیجانی
 • ناشر: لوپه تو
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: علی‌جانی
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

قوقولی قوقو

 • نویسنده: نویسنده افسانه شعبان‌نژاد؛تصویرگر مریم یکتافر
 • ناشر: لوپه تو
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: یکتافر
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی